Saturday, April 11, 2009

Easy Folder Lock

Име:
Easy Folder Lock

Download Easy Folder Lock

Опис:
Апликација правена во Microsoft Visual Studio .Net (C#.NET) и е наменета за зашита на фолдери со лозинка и „маски“ на фолдерите.

Начин на користење:
Заклучување на фолдер:
Ја стартувате апликацијата, избирате маска на фолдерот:

Маските:

- Web Browser
- Help and Support
- Control Panel
- Recycle Bin
- Network

... кога ќе го заклучите фолдерот и доколку сакате да го отворите заклучениот фолдер наместо да ви се отвори содржината на фолдерот ќе ви се отвори Web Browser, Help and Support, Control Panel, Rexyxle Bin или пак Networ... се во зависност од тоа каква маска сте избрале при заклучувањето на фолдерот додека пак кај обичното заклучување на фолдер тогаш само го оневозможувате отварањето на фолдерот.

Одкако ќе ја одберете маската за фолдерот притиснете на дугмето со „трите точки“ за да го одберете фолдерот кој сакате да го заклучите. Тогаш ќе ви се отвори еден прозор, тука ќе го најдете фолдерот кој сакате да го заклучите, ќе го селектирате и ќе притиснете на „Ок“. Треба да да ви се отвори еден прозор каде што ќе треба да ја внесете лозинката за зашита на фолдерот, ќе го сторите тоа и ќе притиснете на „Заклучи го фолдерот“.
Одкако ќе го направите сето тоа фолдерот ќе биде заклуќен соодветно со маската која сте му ја избрале.

Отклучување на заклучен фолдер:
Повторно ќе ја стартување програмата, ќе кликнете на дугмето со „трите точки“ и во прозорот кој ќе ви се отвори ќе го најдете заклучениот фолдер кој сакате да го отклучите и ќе притиснете на „Ок“, потоа следи да ја внесете лозинката која сте ја внесле додека сте го заклучувале, ќе ја внесете лозинката и ќе кликнете на „Потврди“ за да го отклучите фолдерот... тогаш фолдерот ќе биде отклучен и ќе можете да влезе во него...

Предности:
Немора да биде инсталирана апликацијата за да се заклучи одреден фолдер.
Манипулирање со маските.

Слабости: Нема BackUp на лозинките кои сте ги внеле. :(

Напомена: За да можете да ја користите апликацијата потребно е да имате инсталирано .NET Framework 2.0 (или понова верзија) .

Download Easy Folder Lock